Gradnja kanalizacijskoga sustava u Međugorju i Bijakovićima

Čitlučka se općina posljednjih godina naglo razvija kako u gospodarskom tako i ostalim područjima života i rada. Tako je, uz brojne gospodarske i infrastrukturne objekte, još u rujnu 2008.  čitlučki načelnik Ivo Jerkić u Potpolju na svečan način u rad pustio uređaj za pročišćavanje fekalijskih i ostalih otpadnih voda za naseljeno mjesto Čitluk od 7.000 stanovnika. Do pročistača je izgrađen i kolektor dužine 2.500 metara, čime je uspješno završena prva faza gradnje kanalizacijskog sustava općine Čitluk. Svu potrebnu opremu i moderne uređaje za pročistač nabavili i instalirali djelatnici specijalizirane njemačke tvrtke WSM (Walower Stahl & Maschinenbau Gmbh, Wallow). Riječ je o vrlo skupom, potpuno automatiziranom i jednom od najmodernijih uređaja te vrste izgrađenih u BiH. Ukupna vrijednost tog projekta iznosila je više od tri milijuna KM što ih je općina Čitluk osigurala dijelom iz svog proračuna, a dijelom kreditima poslovnih banaka. Izgradnjom čitlučkog pročistača konačno su i trajno riješeni višegodišnji akutni problemi zagađivanja okoliša jer se čitlučka kanalizacija godinama izlijevala u potok Lukoć i danonoćno, osobito ljeti, širila nesnošljivi smrad te predstavljala stalnu opasnost za zdravlje mještana Žurnja, Potpolja i okolnih naselja. Izgradnjom pročistača njihovim problemima zauvijek je došao kraj.

Uz glavni kolektor, u Čitluku izgrađena su dva primarna

Odmah nakon izgradnje glavnog kolektora i pročistača, čitlučko JP Broting, koje se bavi izvođenjem javnih radova i usluga, izgradilo je 720 metara dug primarni kanalizacijski cjevovod od Ulice kralja Tvrtka u zapadnom dijeli grada pa do glavnog kolektora u Bulića potoku, vrijedan 80.0000 KM. Dovršetkom tog primarnog kanalizacijskog voda, cijelom zapadnom dijelu naselja Čitluk, počevši od gradskog groblja Podadvor, Broćanske, Rudarske i Ulice kralja Tvrtka s više od 200 obiteljskih kuća i tisuću stanovnika, omogućena je izgradnja lokalne kanalizacijske mreže i priključenje na kanalizacijski sustav. Također je izgrađeno i 620 metara dugog primarnog kanalizacijskog voda u Ulici Stjepana Radića, u vrijednosti 85.000 KM. Kao i onaj na zapadnom dijelu grada, i ovaj je kanalizacijski vod od izuzetnog je značenja jer je njegovom izgradnjom trajno riješen dugogodišnji problemi odvoda kanalizacijskih i otpadnih voda za dijelove Krehin Graca, Gradića, zatim od bivše Trotee, Natronke, Doma zdravlja, Srednje škole i Dječjeg vrtića te postojećih okolnih stambenih objekata u istočnom dijelu Čitluka.

Sredstva za gradnju kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće

Iako se godinama obećavalo da će „uskoro“ početi gradnja kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće, tek prije dvije godine počelo se nešto više činiti na tom planu. Naime, nakon nekoliko posjeta općini Čitluk, Europska komisija je prepoznala projekt kanalizacijskog sustava i iz IPA fonda za to odobrila milijun eura nepovratnih sredstava, ali pod uvjetom da općina Čitluk za tu svrhu osigura dodatnih milijun eura. Projektom je predviđeno da će kanalizacijski sustav Međugorja i Bijakovića obuhvaćati izgradnju kolektora od Međugorja do postojećeg pročistača u Potpolju, pokraj kojeg se planira gradnja još jednog pročistača otpadnih voda za ta dva mjesta.
Kako bi se taj projekt počeo i ostvarivati, u proračunu općine Čitluk za 2012.  za tu je svrhu predviđeno čak 550.000 KM. Uz to, krajem prosinca vijećnici OV Čitluk donijeli
su odluku o prihvaćanju kredita Europske Investicijske Banke za projekt vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH u iznosu od 1.200.000 KM kojima će se financirati projekt izgradnje kolektora otpadnih voda u Međugorju i Bijakovićima. Taj kredit općini Čitluk odobren je na rok od 25 godina, s grace periodom od 6 godina i po povoljnim kamatnim stopama. Budući da je na taj način konačno osiguran dobar dio financijskih sredstava, realno je očekivati da će gradnja kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće uskoro početi.

U planu izgradnja kanalizacijskog sustava za cijelu općinu

Kao što je još davno svako selo i svaka kuća u Brotnju priključena na gradski vodovod, dugoročno je planirano sva naseljena mjesta u općini Čitluk spojiti na kanalizacijski sustav. Zbog toga će se postojeći pročistač u Potpolju stalno proširivati i dograđivati te će u budućnosti postati centralni pročistač kanalizacijskog sustava cijeloga Brotnja. To je ustvari dugoročni tzv. druge faze izgradnje kanalizacijskog sustava općine Čitluk, koji će se ostvarivati postupno, sukladno mogućnostima i prikupljenim sredstvima.

vecernji.ba