JAVNE NABAVE

NATJEČAJI ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE:

Održavanje oborinskih voda: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – upojni bunari
Održavanje lokalnih cesta: Zimsko održavanje 2017 / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Održavanje oborinskih voda 2017: Sanacija potoka Lukoč / Odluka o najpovoljnijem ponuditelju
Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi I Čitluk i ostali.pdf / Odluka o izboru I Čitluk i ostali
Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi II Krehin Gradac i ostali / Odluka o izboru II Krehin Gradac i ostali
Odrzavanje nekategoriziranih cesta i javnih povrsina 2016/2017: Obavijest o nabavi III Čerin i ostali / Odluka o izboru III Čerin i ostali
Održavanje lokalnih cesta 2015-2017: Obavijest o nabavi natječaj / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

NOVI OBJEKTI NATJEČAJI:

Obavijest o nabavi Bijakovići 2015 Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

OBJAVA O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU:

Objava o nabavi
Tenderska dokumentacija

TOP JP Broting