Vlaga oštetila fasade na stambenim zgradama

Zbog nezainteresiranosti stanara i poteškoća vezanih uz provedbu općinske odluke o primjeni županijskog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim zgradama, Javno poduzeće Broting d.o.o. Čitluk prije nekoliko godina odustalo je od provedbe te važne općinske odluke te se vlasnicima stanova više uopće ne ispostavljaju računi za tu namjenu. Naime, nakon što je odluku o tome još 2002. godine donijelo Općinsko vijeće Čitluka, djelatnici Javnoga poduzeća Broting su, uz pomoć općinske Službe za gospodarstvo, evidentirali sve obveznike i te im godine počeli redovito slati račune. Međutim, temeljem ostvarenih prihoda (naplata je bila svega petnaestak posto), kao i na osnovi primjedbi s terena, dalo se zaključiti da je velik broj obveznika izrazio otpor i nezadovoljstvo tom općinskom odlukom.Prema podacima kojima je tada raspolagalo čitlučko Javno poduzeće Broting, bilo je vidljivo da su poteškoće u provedbi spomenute općinske odluke o održavanju zajedničkih dijelova i uređenja u stambenim zgradama bile prouzročene – u prvom redu neinformiranošću građana i općim nepovjerenjem građana prema javnim institucijama. Tome je pridonio i tadašnji opći trend neplaćanja računa i nepostojanje mehanizama za naplatu zaostalih dugovanja. Uz to, takvu općinsku odluku o uplatama doprinosa za održavanje zajedničkih prostora stambenih zgrada građani nisu prihvatili kao obvezu plaćanja pruženih usluga, nego su je doživljavah kao još jedan namet, što je i rezultiralo slabim odzivom građana i gospodarskih subjekata na podmirivanje te važne i vrlo značajne obveze vlasnika stanova u stambenim zgradama.

Budući da su zajednički dijelovi većine čitlučkih stambenih zgrada (fasade, ravni krovovi, ulazi i stubišta) uglavnom u lošem stanju, zacijelo će uskoro biti mnogo problema. To se potvrdilo ovih dana kada su mnoge fasade na zgradama, zbog vlage oštećene, počele otpadati pa će se morati žurno sanirati ili u cijelosti obnoviti. Dakako da će troškove obnove morati snositi svi stanari, ukoliko žele da njihova zgrada dalje ne propada Treba reći da je županijskim zakonom propisano da su vlasnici stanova dužni plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 0,25 konvertibilnih maraka po četvornome metru stana za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Budući da ogromna većina čitlučkih vlasnika etažnih stanova, koji su i korisnici zajedničkih dijelova stambene zgrade, nisu imali razumijevanja za taj zakon, čitlučko Javno poduzeće Broting još je davno posebnim obavijestima stanare stambenih zgrada pokušalo uvjeriti tvrdnjom da će prikupljena sredstva biti namijenjena isključivo za tekuće investicijsko održavanje zgrada te da će se uplaćena sredstva voditi posebno za svaku zgradu na odvojenim računima.

Iako je to je praktično značilo da će vlasnici stanova u svakoj zgradi sami odlučivati o trošenju tih sredstava, interes je opet bio neočekivano loš, pa je Javno poduzeće Broting prije nekoliko godina odustalo od toga i vlasnicima stanova više uopće ne šalje račune. Šteta, jer će problemi nastati tek onda kada se dogodi neki veći kvar ili oštećenje pa će takve troškove, umjesto da ih mjesečno uplaćuju na zajednički račun, vlasnici stanova morati platiti odjednom. Potrebno je također naglasiti da se u posljednje dvije godine sve veći broj vlasnika stanova u stambenim čitlučkim zgradama odlučuje za postavljanje termoizolacije na fasade kako bi se što manje energije trošilo za zagrijavanja prostorija u zimskom razdoblju.

Večernji list/PressCut