Sanacija vodovoda u Broćanskoj ulici

JP Broting d.o.o. počeo sanaciju vodovoda u Broćanskoj ulici.

Djelatnici JP Broting d.o.o. Čitluk počeli su s radovima na sanaciji vodovoda u Broćanskoj ulici. Nakon provedenog javnog natječaja djelatnici spomenutog javnog poduzeća započeli su s radovima na zamjeni vodoopskrbnih cijevi u blizini čitlučkog groblja Podadvor, a u prvoj fazi projekta planirana je sanacija vodovoda na dionici od 750 metara.

U prvoj fazi radova planirana je zamjena dotrajalih plastičnih cijevi, postavljenih krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, novim čeličnim cijevima od 40 bara i rekonstrukcija spomenute dionice ceste. Prema riječimaŽeljka Dugandžića, direktora JP Broting d.o.o. Čitluk, vrijednost radova na zamjeni vodovodnih cijevi i na rekonstrukciji ceste procjenjuje se na oko 300.000,00 KM a radove, koji bi trebali završiti u roku od 30 dana, financiraju Općina Čitluk i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ.

Pored planiranih radova u prvoj fazi sanacije vodovoda za budućnost je planirana i druga faza radova u kojoj bi se radovi na sanaciji i rekonstrukciji obavili sve do Sutivana i na taj način u potpunosti zamijenio vodovod dug 2300 metara.