Uređenje korita potoka Lukoć u Hamzićima

Radovi na proširenju korita potoka Lukoć izvode se radi kvalitetnije odvodnje oborinskih voda. U sklopu spomenutih radova napravljeni su i prijelazi koji omogućavaju nesmetanu komunikaciju poljoprivrednih strojeva s jedne na drugu stranu korita potoka Lukoć, a realizacija ovog projekta trebala bi omogućiti bolje gospodarenje prirodnim resursima u poljoprivrednoj proizvodnji.